מונחים חשובים להבנת חברות בנייה

מאי 29, 2019 מידע חשוב

מונחים חשובים להבנת חברות בנייה

ביסוס – חוזק הקרקע ויכולתה לקלוט תנודות ומשקל. חברת בניה חייבת לבנות בית על קרקע ביסוס טובה.
 
דמי הסכמה– התשלום עבור הזכות לבנות על קרקע בחכירה ממנהל מקרקעי ישראל. התשלום הוא תנאי לקבלת. היתר בניה (לא ניתן לקבל היתר בניה ללא תשלום זה במלואו).
 
היתר בנייה –רישיון הבנייה שניתן על ידי הוועדה לבניין ערים. הבקשה מוגשת בדרך כלל על ידי אדריכל, מהנדס או הנדסאי, וחייבת להיות חתומה על ידי מהנדס שלד, קבלן שלד, מפקח, ו.ב.ע. תכנון הבניה אינו יכול להיות מנוגד לחוק או בסתירה עם תקנות הבניה.   
 
ו.ב.ע– ועדת בניין ערים- ועדה זו היא הגוף המוסמך לאשר או לדחות היתרי בניה.
 
חגורה– קורת בטון אשר משמשת כמסגרת לחוזק ויציבות המבנה. חשוב שתבדקו עם קבלני שיפוצים מהי החגורה אצלכם בבית.
 
כתב כמויות- רשימת כמויות של כל סעיף ופריט בבניה. אין לחתום על חוזה עם חברת בנייה במידה ואין בו כתב כמויות עם מחירים מפורטים.   
 
קונסטרוקציה– תכנון הנדסי של חוזק המבנה.

לקבלת יעוץ מקצועי חינם השאר/י פרטים ונחזור אליך בהקדם!

 תוכניות בניה– תכנית אדריכלית של המבנה. בתוכנית זו צריכים להופיע המידות של כל קיר, מדרגות, חלון או כל אלמנט אחר האמור להיות חלק קבוע מהמבנה.
 
איטום ובידוד שתי מערכות ותפקידן מניעת חדירת מים למבנה ובידוד תרמי למניעת מעבר חום או קור. איטום הבית צריכה להיות מקצועית ביותר. לרוב קבלן שלד לא יספיק ויתעורר הצורך בקבלן איטום מקצועי.
 
אשפרה תהליך חיזוק המבוצע ביציקות בטון ובמרצפות.לבדוק איך קבלני שיפוציםשלכם מבצעים את תהליך זה.
 
ברזל מצולע– הסוג הנפוץ ביותר של מוטות פלדה ליציקות בטון. תהליך חיבור המוטות נעשה באמצעות קשירתם זה לזה בחוטי מתכת.
 
מסירה סופית– הביקורת האחרונה של המפקח לפני מסירת הבית לדיירים. בביקורת זו ירשמו כל הבעיות, החוסרים, ההשלמות והדרישות שעל קבלני שיפוצים לתקן, תוך זמן שיוגדר במקום. במידה והבעיות אינן מסוכנות ניתן לדחות את תיקון הבעיות, בתנאי והלקוח מבקש.
 
כלונסאות– יסוד ותפקידו לייצר יציבות למבנה.  מטרת הכלונס היא לעבור את אותה שכבת קרקע אשר אינה טובה לביסוס, לשכבות החזקות עם הצפיפות הגבוהה. ובכך ליצור צפיפות גבוהה יותר של הקרקע.
 
חזית– שרטוט המראה את המראה החיצוני של המבנה. פתחי חלונות, צפוי קירות צורה וכו.
 
סגרגציה–  בטון שעבר סגרגציה הינו בטון מוחלש. איזורהסגרגציה הוא איזור מסוכן מאחר והוא הנקודה החלשה ביותר. יש לפסול עמוד או קורה שעברו סגרגציה ויש לצקת אותםמחדש.
 
עלות ישירה– מחיר החומר ועבודת חברות בניה ללא מיסים והיטלים. אפשר לייחס אותו בבירור לשירות או לפריט מסוים, כגון עלות חומרי הגלם, עלות העבודה.
 
טאבו– לשכה אשר תפקידה לרשום זכויות במקרקעין. כל בית חייב להיות רשום בטאבו.